Op woensdag 18 maart om 20:00 uur wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Aan iedereen de oproep om vooral te komen om belangrijke zaken te bespreken en aan te horen. Graag horen wij van je of je komt, je kunt je hier aanmelden. Heb je nog zaken die in de vergaderingen naar voren moeten komen, stuur dan een mail naar wtc@koudum.nl.

Korte mededelingen

 • Jos gaat helemaal stoppen met spelen vanwege tijdgebrek/afstand en andere zaken. Wel zal hij zoals afgesproken helpen bij het NRT 29 maart en het Frisian Open.
 • We zijn op zoek naar een vervanger voor Jos, het liefst iemand die meedenkt over lopende zaken, die met frisse ideeën komt, en die Sjoerd en Jesse kan vervangen als zij een competitieronde niet kunnen.
 • Zou jij het leuk vinden om in het WTC te zitten? Meld je dan hier aan als belangstellende. Op de algemene ledenvergadering worden de kandidaten voorgelegd aan de aanwezige leden, en zal er worden gestemd wie Jos zal vervangen.
 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Verslag vorige vergadering
  • Zie bijlage ‘notulen’.
 4. Correspondentie
  • Tot zover niets.
 5. Mededelingen
 6. Bespreekpunten
  • Verslag kascommissie
  • Financien
  • Samenstelling bestuur WTC
  » Jos stapt uit de WTC
  » vacature + stemming
  • Lief en leed
  • Visie & planning
  » website
  » nieuwsbrief
  » contact
  » les voor de jeugd
  » toernooi agenda
  • PPBN aansluiting
  • Onderhoud van de baan
  » bunkers
  » begaanbaarheid naar afslag hole 14
  » pitchmarks
  • Enquete uitslag
 7. W.v.t.t.k.
 8. Agenda volgende vergadering
 9. Sluiting